AOOA in druge 12 koračne meditacije, molitve,..

*Strah pred intimnostjo, pred spoznavanjem sebe v zavzeti zvezi je marsikoga med nami pustil osamljenega.

Če se osredotočimo na potrebo po spolnem odnosu, se izognemo intimnosti, ki se je bojimo. Ne glede na to, ali smo v dolgotrajni zvezi ali ne, razmišljanje, da je spolni odnos ljubezen, omejuje naše možnosti za udobno intimnost. Spolni odnos je izraz intime, ki že obstaja, in ne način, kako postati intimen. Mnogi se bojimo bližine zunaj romantične faze. Drugi smo si prizadevali za bližino, a ko smo spoznali lastno praznino, smo rekli, da to ni prava oseba za nas, in stekli v iskanju novega navdušenja. Težava pri nas ni izbira med samskostjo in poroko, temveč med tem, da nas nekdo zares pozna ali ne.

Odstranil bom svoje strahove in se naučil užitka intimnosti.

***

*Molitev odložitve.

Bog, prosim, razveljavi/odpravi vse, kar mislim, da vem o drugih ljudeh, o sebi, o svoji bolezni, o svoji zlomljenosti, o svoji duhovni poti in o Tebi; da lahko imam odprtost in novo izkušnjo z vsem naštetim, še posebej pa novo izkušnjo Tebe. Prosim, pomagaj mi, da vidim resnico.

***

*Set aside prayer:

God, please, annul / eliminate everything I think I know about other people, about myself, about my illness, about my brokenness, about my spiritual path, and about You; that I may have openness and a new experience with all of the above, and especially a new experience of You. Please help me see the truth.

Dobrodošli v skupnosti odraslih otrok alkoholikov & drugih neurejenih (disfunkcionalnih) družin!

Odrasli otroci alkoholikov (AOOA) & drugih neurejenih (disfunkcionalnih) družin (Adult Children of Alcoholics (ACA)), je program dvanajstih korakov & dvanajstih tradicij moških in žensk, ki so odraščali v disfunkcionalnih domovih.

Srečujemo se, da bi si delili svoje izkušnje z odraščanjem v okolju, kjer so nas okužili zloraba, zanemarjanje in travme. To ima še danes vpliv na nas in vpliva na naš odnos do vseh vidikov našega življenja.

AOOA nudi varno in neobsojajoče okolje, ki nam omogoča, da žalujemo za svojim otroštvom in naredimo iskreno inventuro sebe in svoje družine – le tako bomo lahko (1) prepoznali in zdravili temeljne travme, (2) doživeli osvoboditev od sramu in zapuščenosti in (3) postali sami sebi ljubeč starš.

Spodaj je naštetih 14 lastnosti odraslega otroka, poznanih tudi kot “seznam perila”. Če se identificirate s katero od teh lastnosti, boste v našem programu morda našli dom. Dobrodošli.

1. Izolirali smo se in strah nas je ljudi in oseb z avtoriteto.

2. Iščemo odobravanje in v tem iskanju izgubljamo svojo identiteto.

3. Bojimo se jeznih ljudi in vsakršne osebne kritike.

4. Bodisi smo postali alkoholiki ali se poročili z njimi ali oboje, ali pa smo našli eno drugo kompulzivno osebnost, kot je deloholik, da bi izpolnili svoje bolne potrebe po zapuščanju.

5. Življenje živimo z pozicije žrtve in ta šibkost nas privlači v naših ljubezenskih in prijateljskih odnosih.

6. Imamo čezmerno razvit občutek odgovornosti in lažje nam je ukvarjati se z drugimi kot s sabo; to nam omogoča, da nam ni potrebno od blizu pogledati na lastne napake, itd.

7. Imamo občutek krivde, kadar se postavimo zase, namesto da bi popustili drugim.

8. Postali smo zasvojeni z vznemirjenjem.

9. Zamenjali smo ljubezen z usmiljenjem in ponavadi “ljubimo” ljudi, ki se jih lahko “usmilimo” in jih “rešujemo”.

10. Potlačili smo svoja čustva iz travmatičnega otroštva ter izgubili sposobnost občutiti ali izraziti svoja čustva, ker to tako zelo boli (zanikanje).

11. Sebe ostro sodimo in imamo zelo nizek občutek lastne vrednosti.

12. Smo odvisne osebnosti, ki jih je groza zapuščanja in bodo storile vse, da bi ohranile odnos, da ne bi izkusile bolečih občutkov zapuščanja, ki smo jih doživeli, ko smo živeli z bolnimi ljudmi, ki za nas niso bili nikoli čustveno prisotni.

Alkoholizem* je družinska bolezen; in postali smo para-alkoholiki ** in prevzeli značilnosti te bolezni, čeprav nismo spili požirka pijače.

Para-alkoholiki ** se na dogodke odzivajo in niso akterji.

* Medtem ko je bil “seznam perila” prvotno ustvarjen za tiste, ki so bili vzgajani v družinah z zlorabo alkohola, je sčasoma naše združenje postalo program za tiste, ki smo bili vzgajani z različnimi vrstami družinske disfunkcionalnosti.

** Para-alkoholik je bil izraz, ki se je na začetku uporabljal za opisovanje tistih, ki so bili prizadeti zaradi alkoholikovega obnašanja. Izraz se je kasneje razvil v besedo soodvisnik. Soodvisni ljudje v otroštvu pridobijo določene lastnosti, zaradi katerih se osredotočajo na želje in potrebe drugih, ne na svoje lastne. Ker so te lastnosti postale problematične v našem odraslem življenju, AOOA meni, da je moramo preučiti, od kod prihajajo in ozdraveti od travm iz otroštva, da bi postali taka oseba, kot smo bili namenjeni.