Obljube

 1. Svojo resnično identiteto bomo odkrili tako, da se bomo vzljubili in sprejeli.
 2. Naša samopodoba se bo izboljšala, ko si bomo vsak dan dajali potrditve.
 3. Strah pred avtoritetami in potreba po “ugajanju drugim” nas bosta zapustila.
 4. Naša sposobnost za intimnost bo v nas rasla.
 5. Ko se bomo soočali z vprašanjem zapuščanja, nas bodo pritegnile kreposti in postali bomo strpnejši do slabosti.
 6. Uživali bomo v občutkih stabilnosti, miru in finančne varnosti.
 7. V našem življenju se bomo naučili igrati in se zabavati.
 8. Odločili se bomo, da bomo ljubili ljudi, ki znajo ljubiti in ki so odgovorni zase.
 9. Lažje bomo postavljali zdrave meje in omejitve.
 10. Ko bomo intuitivno bolj zdrave odločitve nas bom zapustil strah pred neuspehom in uspehom.
 11. S pomočjo naše podporne skupine AOOA bomo počasi prenehali z svojim disfunkcionalnim vedenjem.
 12. S pomočjo naše Višje sile se bomo postopoma naučili pričakovati najboljše in to tudi dobili.