Tradicije

 1. Prvi nam bodi naš skupni blagor; osebno okrevanje je odvisno od enotnosti AOOA.
 2. Kar se tiče našega skupinskega namena, obstaja ena sama najvišja avtoriteta – ljubeči Bog, kakor se že razodeva v skupinski zavesti. Naši voditelji so zgolj poverjeniki, ne pa oblastniki.
 3. Edini pogoj za članstvo v AOOA je želja, da bi okrevali od posledic odraščanja v alkoholičnih ali drugače disfunkcionalnih družinah.
 4. Vsaka skupina naj bo samostojna, razen pri rečeh, ki se tičejo drugih skupin in AOOA kot celote.
 5. Vsaka skupina ima en sam poglavitni namen – posredovati svoje sporočilo odraslemu otroku, ki še trpi.
 6. Skupina AOOA ne sme nikoli zastavljati svojega ugleda, denarja ali imena v prid nobeni sorodni ustanovi ali zunanjemu podjetju, da nas problemi, kakršne prinašajo denar, posest in prestiž, ne bi odvračali od našega poglavitnega namena.
 7. Vsaka skupina AOOA naj se vzdržuje povsem sama in naj ne sprejema zunanjih prispevkov.
 8. Odrasli otroci alkoholikov se ne smejo nikdar profesionalizirati, toda naši služiteljski centri smejo zaposliti strokovne delavce.
 9. AOOA kot takšna se ne sme nikdar organizirati; Lahko pa oblikujemo službene odbore ali komiteje, neposredno odgovorne tistim, katerim služijo.
 10. Odrasli otroci alkoholikov se ne opredeljujejo do zadev zunaj svoje skupnosti; zato imena AOOA ne smemo nikoli vpletati v sporna javna vprašanja.
 11. Naši stiki z javnostjo temeljijo na mikavnosti, ne pa na reklamiranju; v tisku, na radiu in v filmih moramo vedno ohraniti osebno anonimnost.
 12. Anonimnost je duhovni temelj vseh naših izročil, ki nas nenehno opominja, naj dajemo načelom prednost pred oseb-nostmi. 

Tradicije so ponatisnjene in prilagojene po izvirniku Dvanajst tradicij anonimnih alkoholikov in se uporabljajo z dovoljenjem Alcoholics Anonymous World Services, Inc.